Lypsylehmien laidunruokinta

Hyvin hoidettu laidunnus parantaa lehmien hyvinvointia, erityisesti siitä on etua jalka- ja sorkkaterveydelle. Laidun on edullista karkearehua naudoille lähes puolen vuoden ajan huolellisesti suunnitellulla kierrolla ja laitumen hoitotoimenpiteillä, joita ovat puhdistusniitto, lannoitus ja kasvinsuojelu. Hyvän laitumen tunnusmerkkejä ovat:

 • Satotaso syötön alkaessa 2000-3000 kg ka/ha
 • D-arvo yli 680 g/kg ka
 • Raakavalkuaista yli 130 g/ kg ka

 • Laidunalan tarpeen yleissääntönä voidaan pitää 0,3 hehtaaria/lehmä läpi kesän. Alkukesällä riittää 0,2 ha/lehmä ja loppukesästä tarvitaan 0,4 hehtaaria/lehmä. Osa-aikaisessa laidunnuksessa riittää jopa 0,5 aaria/lehmä/päivä.

  Laidunkierto

  Tavoitteena hyvälle laidunkierrolle on noin 5 syöttökertaa/lohko/kesä. Tällöin laitumen laatu säilyy optimaalisena koko kesän. Alkukesällä laidunkierto on nopea, lohko vaihtuu 2 vuorokauden välein. Loppukesällä laidunlohkoa on tarve vaihtaa vain noin 5 vuorokauden välein. Naudoille sopiva laitumen syöttökorkeus on aina yli 8 cm korkea kasvusto. Lehmien syöntinopeus kärsii jo alle 4 cm pituisella laitumella ja alle 1 cm kasvustossa syönti pysähtyy täysin.

  Ensimmäisenä kierrossa kannattaa pitää nopean kasvurytmin kasvilajikkeet, kuten timoteivaltaiset laidunlohkot, ja myöhemmin aloittaa hitaamman kasvurytmin omaavien lajikkeitten, kuten apilavaltaisten laitumien syöttö. Italian raiheinällä ja Pikalaidun -siemenseoksella saadaan heinäkuun alkuun lisää hyvin sulavaa laidunnurmea laidunkierron avuksi.

  Väkirehuruokinta laidunkaudella

  Sisäruokinnasta siirrytään laidunruokintaan vähitellen, sillä lehmän pötsi ei siedä suuria äkillisiä muutoksia ruokinnassa. Nuoren ruohon NDF-kuitupitoisuus on hyvin matala. Nuori ruoho sisältää runsaasti liukoisia ravintoaineita, hiilihydraatteja ja valkuaista, jotka saavat aikaan voimakkaan pötsikäymisen. Laitumen syöttöä aloitettaessa ruokinnan täydennys kuivalla heinällä tai säilörehulla ylläpitää märehtimistä ja varmistaa terveyttä.

  Laitumelle siirryttäessä väkirehumäärää ei kannata laskea liian nopeasti, jotta maitotuotos säilyy ennallaan. Väkirehutason säilyttäminen entisellään parantaa myös magnesiumin imeytymistä ja vähentää laidunhalvauksen riskiä. Väkirehumäärää voi pienentää, kun laitumen syönti on riittävää.

  Alkukesän laitumella monipuolinen täysväkirehu, kuten Lypsy-Krossi I tasapainottaa laitumen matalaa kuitupitoisuutta ja runsasta liukoista valkuaista sekä hillitsee maidon ureapitoisuuden nousua. Laidunkauden väkirehutäydennys voidaan toteuttaa myös viljan ja puolitiivisteen tai viljan, valkuaisrehun ja kivennäisrehun muodossa. Jos viljaa on niukasti käytettävissä, on kiireinen kesä paras ajankohta säästää ruokintatyössä ja käyttää valmista täysrehua.

  Täydennysväkirehun tarve on hyvällä laitumella pienempi kuin säilörehuruokinnalla. Täysaikaisessa laidunnuksessa väkirehulisä antaa maitotuotosvasteen yleensä vain 10 kg väkirehutasoon asti.

  Väkirehun määrä
  Laidunkaudella väkirehumäärää voidaan parhaassa kasvuvaiheessa vähentää. Tuotosten säilyttämiseksi hyvällä tasolla ei loppukesän kuumalla väkirehuruokinnassa kannata säästellä.

  Kun laidunruohon kasvu on alkukesällä jopa 180 kg KA/ha/pv, se on loppukesällä vain 50 kg KA/ha/pv tai alle. Nämä kasvut on mitattu Pohjois-Savossa, mutta Etelä-Suomen savimailla heinäkuun helle voi lopettaa ruohon kasvun lähes kokonaan. Loppukesällä maidontuotanto kärsiikin helposti laitumen määrän ja laadun heikentyessä. Väkirehun määrän lisääminen on paras keino välttää maidontuotannon notkahdus loppukesällä. Väkirehuksi soveltuu tällöin parhaiten vahva täysrehu, kuten Auto-Krossi II.

  Laidunrehun puutetta voidaan korvata myös säilörehulla eli siirtyä osittaislaidunnukseen. Silloinkin väkirehutäydennystä on tarkistettava täydentämään todellista nurmirehun laatua.

  Kivennäisruokinta laitumella

  Nuolusanko

  Laitumella korkea valkuainen yhdistettynä hyvään sulavuuteen altistaa ripulille ja heikentää magnesiumin imeytymistä. Tämä lisää merkittävästi laidunhalvauksen riskiä. Lehmän magnesiumin tarve lisääntyy ensimmäisen laidunkuukauden aikana jopa 30 grammaa magnesiumin tarvetta päivässä verrattuna keski- ja loppulaidunkauteen.

  Alkukesän kivennäisruokintaan soveltuu parhaiten kivennäisrehu, jossa on runsaasti magnesiumia, natrium ja kalsiumia täydentämään laidunruohon kivennäispuutteita. Fosforin määrän tulee olla rajallinen kesän kivennäisrehussa, sillä lehmä saa runsaasti fosforia tuoreesta ruohosta. Laidunkivennäisen maittavuus on erittäin tärkeää, jotta kivennäisten saanti on turvattu.

  Laidunhalvausten ehkäisemiseksi magnesiumin saannista kannattaa huolehtia siirtymällä ennen laidunkauden alkua magnesiumrikkaaseen kivennäiseen kuten Lypsy Naminoon. Nuolusangot ovat myös käteviä laidunruokinnassa.

  Muistilista laidunruokintaan siirtymiseen

  1. Suunnittelu

  • Suunnittele laidunkierto sekä säilörehun ja niittorehun tarve

  2. Sorkat

  • Tarkista sorkkien kunto - säännöllinen sorkkahoito ympäri vuoden
  • Varmista sorkkaystävälliset kulkuväylät - ei karkeita kuluttavia soraväyliä

  3. Täydennysrehun valinta

  • Kuitupitoinen täysrehu sopii parhaiten alkukesän laitumen täydennysrehuksi
  • Energiapitoinen täydennysrehu loppukesän kortisimmille laitumille
  • Riittävä väkirehun määrä alku- ja loppulaidunkaudella

  4. Kivennäisruokinta

  • Valitse kesäajaksi kivennäisrehu, jossa on paljon imeytyvää magnesiumia, natriumia, kalsiumia sekä riittävästi hivenaineita
  • Riittävä kivennäisruokinta ehkäisee halvauksia ja puutosoireita
  • Suolakiviä kannattaa pitää vapaasti saatavilla
  • Nuolusangot tukevat riittävää kivennäisten saantia laitumella
  • Seuraa utareterveyttä, käytä tarvittaessa E-vitamiinilisää

  5. Vesi

  • Puhdasta vettä kuluu yli 100 litraa lehmää kohti päivässä
  • Varmista jatkuva vedensaanti laajalla juoma-altaalla

  6. Pötsi

  • Siirtyminen laidunruokintaan asteittain
  • Tarjoa heinää tukemaan pötsin hyvinvointia ruokinnan muutosvaiheissa
  • Monipuolinen täydennysrehu auttaa: NDF-kuitu mm. melassileikkeestä tasapainottaa alkukesän ruokintaa

  7. Siirto sisäruokintaan

  • Muuta väkirehumäärä vähitellen sisäruokinnan tasolle
  • Siirry hyvissä ajoin osittaiseen laidunnukseen laitumen vanhentuessa, säilörehu täydennystä päivittäin
  • Analysoi sisäruokintakauden säilörehut ajoissa

  Ota yhteyttä

  Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan karjatiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden eläinten ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Jätä yhteydenottopyyntö tai katso alueesi ruokinta-asiantuntija:

  Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot