Progut – ainutlaatuinen hiivavalmiste naudoille

Patentoitu rehuinnovaatio Progut on optimoidun happokäsittelyn avulla pieneksi paloiksi tarkasti pilkottu panimohiiva. Happokäsittely vapauttaa hiivasolun seinämän ja solun sisällyksen aktiiviset aineet, kuten mannoproteiinit- ja oligosakkaridit sekä β-glukaanit, valmiiksi eläimelle hyödylliseen muotoon. Progut tukee siten monipuolisesti nuorten nautojen suolistoterveyttä, pötsin kehittymistä sekä vastustuskykyä. Progut sopii sekä tavanomaiseen että luomutuotantoon. Lue lisää Progutin valmistuksesta ja toimintamekanismeistä:

 

Progut tehostaa pötsin toimintaa

Tutkimuksissa Progut on lisännyt pötsimikrobien määrää ja haihtuvien rasvahappojen tuotantoa pötsissä. Haihtuvat rasvahapot ovat naudan pääasiallinen energianlähde. Rehujen sulatus tehostuu ja rehumassasta saadaan hyväksikäytettyä enemmän energiaa ja valkuaista. Pötsimikrobien ja haihtuvien rasvahappojen määrä on noussut tutkimusten mukaan väkirehutasosta huolimatta Progutia saaneilla naudoilla (Kettunen ym. 2016).

Progut tukee vasikan vastustuskykyä ja nopeuttaa kasvua

Vasikan ensimmäiset pötsimikrobit aktivoituvat Progutia syötettäessä ja lähtevät tehokkaammin hajottamaan rehua vasikan käyttöön. Progut onkin tutkimuksissa nopeuttanut märehtijäksi kehittymistä tehokkaamman pötsin mikrobitoiminnan ansiosta sekä lisännyt vasikoiden kuivarehun syöntiä.

Vasikan suolistossa Progutin sisältämät manno-oligosakkaridit sitovat luontaisesti haitallisia mikrobeja, kuten E.Colia, estäen niiden kiinnittymistä suolistoon ja vähentäen taudinaiheuttamiskykyä. Rehun mukana annettu Progut® lisää myös tutkitusti vasikan puolustusjärjestelmän toimintavalmiutta suotuisten suolistomikrobistovaikutusten lisäksi.

Progut-rehu lisää veren vasta-ainepitoisuutta

Progutin vaikutusta vasikan puolustusjärjestelmään testattiin rokotuskokeella (Soul Yliopisto 2009). Progutia saaneilla vasikoilla veren vasta-aineiden määrä oli ennen rokotusta alhaisempi. Rokotteen jälkeen Progutia saaneilla vasikoilla veren vasta-ainepitoisuus nousi nopeammin korkeammalle. Rehun mukana annettu Progut mahdollistaa, että vasikan suolen limakalvon immuunisolut pääsevät tarkastelemaan hiivasolun rakenteita turvallisesti. Immuunisoluilla on kyky tunnistaa mikrobisolujen rakenteita ja sopeuttaa puolustuksen voimakkuus ympäristössä olevien mikrobien määrään. Vasikan puolustusjärjestelmä pystyy vastaamaan taudinaiheuttajaan nopeammin.

Vasikan terveys lähtee suolistosta, sillä usein ruuansulatusongelmat altistavat myös haitallisille hengitystieongelmille. Progut on mukana tukemassa vasikoiden terveyttä ja hyvinvointia kaikissa Primo juoma- ja vasikkarehuissa.

Hollannissa vuonna 2010 toteutetussa vasikoiden juottokauden ruokintakokeessa Progutia saaneet vasikat kasvoivat tasaisemmin ja nopeammin kuin kontrolliryhmä.

Kontrolliryhmän alkukasvussa oli nähtävissä viivästymä, joka ei kuroutunut koeajanjaksolla kiinni vaikka kasvutahti kohenikin hitaan alun jälkeen. Samantapaisia tuloksia on saatu Sveitsin Yliopistossa toteutetussa juottokauden aikaisessa ruokintakokeessa.

Lisää maitoa hiivan voimalla

Progutin vaikutus maitotuotokseen ja maidon solupitoisuuteen
Lähde: The effect of supplementing dairy cows with a hydrolyzed yeast product (Progut Rumen) on milk production and somatic cell score. D.J. Gaffney, M. R. Sheehy J.A. Vuorenmaa and A. G. Fahey 2014

Progut toimii lehmien ruokinnassa pötsin toiminnan tehostajana. Tutkimuksissa Progut -lisä on nostanut merkitsevästi pötsimikrobien aktiivisuutta sekä niiden kokonaismäärää. Progut lisää erityisesti pötsin propionihapon tuotantoa, jota tarvitaan runsaasti hyvään maitotuotokseen.

Käytännössä Progut tehostaa lehmien rehun sulatusta, jolloin sekä säilörehusta että väkirehusta saadaan enemmän maitoa. Tutkimuksissa Progut on nostanut keskimäärin 1,5 l /lehmä/päivä maitotuotosta. Progutin teho säilyy tutkimusten mukaan läpi lypsykauden ja erilaisilla ruokinnan väkirehutasoilla.

Progut on myös tutkimuksissa laskenut lehmien maidon solupitoisuutta, parantaen mahdollisesti siten myös aikuisten lehmien kykyä puolustautua taudinaiheuttajia vastaan.

Progut nopeuttaa teuraspainon saavuttamista ja tasoittaa kasvatusryhmiä

Sonneilla tehdyssä kasvatuskokeessa (Ruotsi 2008) Progutia saaneessa testiryhmässä lisäkasvu oli korkeampi ja teuraspaino saavutettiin lyhyemmässä ajassa. Nopeammin saavutettu teuraspaino vaikuttaa positiivisesti kokonaisrehunkulutukseen, sillä loppukasvatuksen aikana rehuhyötysuhde on huono.

Pienen syntymäpainon vasikat painavat normaalisti vähemmän 14,5 kuukauden iässä kuin syntymäpainoltaan painavemmat vasikat.

Vuonna 2008 Ruotsissa tehdyssä ruokintakokeessa Progutia saaneiden vasikoiden testiryhmässä vasikoiden painojakauma oli huomattavasti kontrolliryhmää tasaisempi. Progutia saaneessa ryhmässä havaittiin myös selkeästi isommat elopainot myöskin pienenä syntyneillä vasikoilla. Tämän lisäksi teuraspaino saavutettiin testiryhmässä 12,9 kk iässä, kun kontrolliryhmässä teuraspaino saavutettiin vasta 14,5 kk iässä.

Sonnien parempi teuraspaino ja rehuhyötysuhde

Nopeampi kehitys märehtijäksi ja tasaisemmat kasvatusryhmät

Vähemmän ripuleita ja parempi päiväkasvu

Progut on tehokas- lyhyt yhteenveto

Progut - tieteelliset julkaisut

Artikkelijulkaisut, märehtijät
Gaffney, D., Sheehy, M., Vuorenmaa, J. and Fahey, A. (2014) The effect of supplementing dairy cows with a hydrolyzed yeast product (ProgutRumen) on milk production and somatic cell scores (Abstract). In: Journal of Animal Science. Vol. 92, E-Suppl. 2/J. Dairy Sci. Vol. 97, E-Suppl., 789.

Kettunen, H., Vuorenmaa, J., Gaffney, D. and Apajalahti, J. (2016) Yeast hydrolysate product enhances ruminal fermentation in vitro. In: Journal of Applied Animal Nutrition 4.

Meissner, H., Henning, P. Leeuw, K-J., Hagg, F., Horn, C., Kettunen, A. and Apajalahti, J. (2014) Efficacy and mode of action of selected non-ionophore antibiotics and direct-fed microbials in relation to Megasphaera elsdenii NCIMB 41125 during in vitro fermentation of an acidosis-causing substrate. In: Livestock Science 162: 115–125.

Posterit
Gaffney D., Sheehy M., Vuorenmaa J., Fahey A. (2014) The effect of supplementing dairy cows with a hydrolyzed yeast product (ProgutRumen) on milk production and somatic cell scores. At: Joint Annual Meeting 2014, Kansas City, USA.

Hasan S., Junnikkala S., Peltoniemi O., Oliviero C. (2017): Dietary supplementation of pregnancy diet with yeast derivate can influence colostrum yield, colostrum composition and gut microbiota. At: Gut Health Symposium 2017, St Louis, USA.

Vaahtovuo, J., Korkeamaki, M., Munukka, E., Valaja, J., Venalainen, E., Vuorenmaa, J., Hameenoja, E. and Helander, E. (2006). Intestinal microbiota and feed design. At: the 12th European Poultry Congress 2006, Verona, Italy.