Progres – Pisara parempaa eläinterveyttä naudoille

Progres® on mullistava rehukeksintö, jonka teho perustuu pihkan resiinihappoihin. Progres® eheyttää suolen pintaa tiivistämällä ohutsuolen suolinukan pintaepiteelin soluvälejä, hillitsee tulehdusta sekä parantaa suolimikrobiston rakennetta. Terve suoli estää taudinaiheuttajien pääsyä elimistöön sekä tehostaa ravintoaineiden parempaa imeytymistä. Progres on myös lisännyt suolistolle, kuten pötsillekin, hyödyllisten butyraattia tuottavien mikrobien määrää suolessa.

Euroopan patenttitoimisto on myöntänyt Eurooppaa koskevat patentit kaikille tärkeimmille Progres®-hakemuksille. Myönnetyt patentit koskevat mäntyöljypohjaisen Progresin käyttöä eläimille suolistohäiriöiden ehkäisyyn, suolistomikrobiston muokkaamiseen ja rehuhyötysuhteen parantamiseen sekä märehtijöiden pötsikäymisen edistämiseen. Myönnetty patenttisuoja on laaja ja vahva ja kertoo yksiselitteisesti Progres®-tuotteen ainutlaatuisuudesta. Lue lisää Progresin valmistuksesta ja toimintamekanismeista:

 

Koeputkioloissa tehdyssä kokeessa erittäin pieni määrä Progresia® on estänyt tehokkaasti Clostridium perfingens -patogeenin kasvua. Tämän kaikki viisi toksinotyyppiä voivat toimia taudinaiheuttaja naudan ruoansulatuskanavassa. (Kettunen et al. 2015)

Vasikoille lisää kasvua paremmalla rehunhyötysuhteella

Märehtijäksi kehittyvän vasikan suolisto on herkkä ruokinnan muutoksille ja taudinaiheuttajille. Rehun tasalaatuisuuden ohella kaikki millä vasikan oman suoliston eheyttä ja mikrobitasapainoa voidaan edistää, auttavat vasikkaa pysymään terveenä ja kasvamaan tehokkaasti.

Progresin vaikutusta vasikoiden terveyteen sekä kasvuun selvitettiin laajamittaisesti Hollannissa valkoisen vasikanlihan tuotannossa tehdyillä kasvatuskokeilla 182 kasvatuspäivän ajan. Progresia verrattiin käytössä olevaan kasviuutteeseen ja rehuaineet olivat osana vasikoiden juomarehua. Parempi suolistoterveys tuotti oletetusti terveempiä ja paremmin kasvia eläimiä. Progresia saaneet vasikat kasvoivat nopeammin ja paremmalla rehun hyötysuhteella.

Lopullinen teurastuspaino. Rehuhyötysuhde.

Progres tehostaa maidontuotantoa

Lypsylehmien ruokinnassa suolistomikrobeja tärkeämmässä roolissa ovat pötsimikrobit ja pötsin hyvinvointi. Progres on systemaattisesti laboratoriokokeissa lisännyt pötsissä muodostuvan propionihapon määrää. Korkeatuottoiselle lehmälle propionihaposta on hyötyä etenkin tuotoskauden alussa, sillä sitä tarvitaan verensokerin muodostamiseen ja maitotuotoksen nostamiseen sekä ketoosin ennaltaehkäisyyn.

Progres on tutkimuksissa nostanut lehmien maitotuotosta, erityisesti lypsykauden alussa. Laboratoriokokeissa Progres on vähentänyt myös metaanintuotantoa sekä lisännyt pötsissä syntyvän butyraatin määrää. Butyraatista on hyötyä myös poikimisen jälkeen pötsimikrobien tärkeimpänä ravinteena.

Progres ja Progut -yhdistelmä vaikuttaa nykytutkimuksen valossa tehokkaalta tavalta parantaa lehmien propionihapon saantia ja maitotuotosta sekä vähentää laihtumista poikimisen jälkeen. Progres+Progut –yhdistelmää tutkittiin Ranskassa robottitilalla poikimisen jälkeisenä energiarehuratkaisuna. Progres+Progut rehuinnovaatioiden yhdistelmää verrattiin kontrolliruokintaan, joka ei saanut rehulisiä poikimisen jälkeen, sekä propyleeniglykoliin (240 g/lehmä/päivä) energialisänä.

Rehuinnovaatioiden yhdistelmä nosti maitotuotosta erityisesti ensikoilla, kuten propyleeniglykolikin. Yhdistelmä vähensi kuitenkin lehmien laihtumista poikimisen jälkeen, toisin kuin propyleeniglykoli. Progres + Progut yhdistelmää saaneet lehmät laihtuivat alle 0,5 kuntoluokkaa, jolloin myös lehmien piilevään ketoosin sairastumisen riski on pienempi kuin kontrolli ja propyleeniglykolilisällä.

Maitotuotos
Kuntoluokan muutos

Progres® - Pisara, joka muuttaa eläinten tulevaisuutta

Progres todella toimii – lyhyt yhteenveto

Progres - Tieteelliset julkaisut

Roy, K., Lyhs, U., Vuorenmaa, J. and Pedersen, K. (2018) In vitro inhibition studies of natural resin acids to Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus and Escherichia coli O149. In: Journal of Applied Animal Nutrition 5: 1–5.

Kairenius, P., Mäntysaari, P., Lidauer P., Franco M., Frantzi, M., Kettunen H. and Rinne, M. (2019) The effects of in-feed resin acid inclusion on milk production responses of dairy cows. At: XIIIth International Symposium on Ruminant Physiology (ISRP 2019), Leipzig, Germany, 3-6 September 2019. (Poster)

Kettunen, H., Frantzi, M., Vuorenmaa, J., Breves, G. and Eger, M. (2019) Resin acid composition increases propionate and butyrate production in a Rumen Simulation Technique (RUSITEC) model. At: XIIIth International Symposium on Ruminant Physiology (ISRP 2019), Leipzig, Germany, 3-6 September 2019. (Poster)

Qin, N., Karenius, P., Lidauer, P., Franco, M., Niku, M., Junnikkala, S., and Kettunen, H. (2019) The effects of in-feed resin acid composition on the colostrum composition and immunity of dairy cows. At: XIIIth International Symposium on Ruminant Physiology (ISRP 2019), Leipzig, Germany, 3-6 September 2019. (Poster)